Salgs- og leveringsbetingelser 2017-09-03T16:04:17+00:00

Salgs- & leveringsbetingelser

 • Alle beløb er inkl. transportomkostninger, men ekskl. eventuelle omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af billeder, modelhonorarer, rekvisitter, fragt, porto, samt fortæring under opgaver over 4 timer etc.
 • Opgivne priser er ekskl. moms, med mindre andet er angivet.
 • Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.
 • Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.
 • Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.
 • Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.
 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.
 • Digital lagring af fotografens billeder er kun tilladt internt i den periode (timer/døgn) det er nødvendig for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske ifølge aftale med fotografen.
 • Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.
 • Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, f.eks. “Foto: Kim Matthäi Leland“. Ved udeladelse af fotografens navn, forbeholder fotografen sig retten til at debitere et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede billedpris.
 • Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser inden 30 dage fra udgivelsesdagen. I modsat fald debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede billedpris.
 • Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes 1 % i rente, porto og administrationsudgifter pr. påbegyndt måned, dog min. 100 kr. Hertil kommer gebyrer i henhold til rentelovens regler.
 • Hvis ikke andet er aftalt, forbeholder fotografen sig retten til at anvende billederne på egen hjemmeside og sociale medier.
 • Hvis ikke andet er aftalt, leveres billederne digitalt (fx via Dropbox) i JPG-format.